?

Log in

No account? Create an account
 
 
06 June 2013 @ 08:01 am
Sweden National Day!  
Our National Anthem 'Sång till Norden'

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/
2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
/:Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.:/ photo svenskaflaggan.jpg


1
Thou ancient, thou free, thou mountainous North
Thou quiet, thou joyful [and] fair!
I greet thee, most beautiful land upon earth,
/:Thy sun, Thy sky, Thy meadows green.:/
2
Thou art enthroned upon memories of great olden days,
When honored thy name flew across the earth,
I know that thou art and wilt remain what thou wast,
/:Yes, I want to live I want to die in the North:/